Advänts-Fänschter em Bahnhöfli am 8. Dezämber 2016  bei Nada ond Rolf